Sacred Sites in Contested Regions

מקומות קדושים באזורי סכסוך

פרוייקט המחקר "מקומות קדושים באזורי סכסוך" הוא פרי של שיתוף פעולה פורה מתמשך ורב שנים ביננו, פרופסור נורית שטדלר מהאוניברסיטה העברית ופרופסור נמרוד לוז מהמכללה האקדמית גליל מערבי. הפרויקט צמח מתחומי העניין המשותפים שלנו הסובבים סביב תופעות דתיות, נופים מקודשים ותמורות באתרים קדושים בחברות בנות זמנו. אמנם אנו באים מתחומי מחקר שונים, אנתרופולוגיה של דת (שטדלר) וגאוגרפיה תרבותית (לוז) אך במסגרת הפרוייקט הזה ובהמשך לשיתוף הפעולה רב השנים ביננו הצלחנו לפתח ולפתוח אופנים חדשים ודרכים מגוונות להתבונן ולנתח תופעות דתיות ודת בעידן הנוכחי. לשמחתנו גילינו שפעילותינו המחקרית זוכה להתעניינות רבה בקרב עמיתים בארץ ובעולם וציבור רחב וכך צמח הרעיון של אתר זה כדרך לחלוק את עבודתינו וממצאינו ולטפח שיתופי פעולה, ביקורת ורעיונות חדשים להתבוננות באתרים אלו ובתקווה לשיתופי פעולה מחקריים עתידיים. אנו מזמינים אתכם ל"חקור" את האתר שלנו, לכתוב לנו, להעיר ולהאיר, להציע רעיונות חדשים, אתרים נוספים ובוודאי ובוודאי להנות מפרי עמלנו.

 הפרוייקט מתמקד במקומות קדושים בתהליכי צמיחה ראשונית או תחייה מחודשת וממוקמים בשולים המרחבים ו/או החברתיים במרחב ישראל/פלסטין. מטרות המחקר הם לחשוף, לתאר ולנתח בצורה השוואתית תופעות דתיות, חברתיות תרבותיות ופוליטיות במקומות אלה הנמצאים בתהליכי התפתחות ולבחון את האופן בו הם משקפים תהליכים חברתיים שונים, ונושאים בחובם משמעויות ותובנות חברתיות. במסגרת הפרוייקט אנו מתבוננים במקומות קדושים בתהליך הצמיחה שלהם (בשלב הכריזמטי) ומבקשים להתחקות אחר הדרכים בהן הם מעוצבים, מעצבים ונכתבים מחדש אל תוך נופי התרבות הנוכחיים. תפיסה זו נשענת על הבנתנו שמקומות מצויים תמיד בתהליך של היווצרות ושינוי וניתוח התופעות בשלבים דינמיים ומסעירים אלה מאפשר לחשוף וללמוד את האופנים שבמסגרתם משמעויות, אמונות, תובנות שונות מקבלות ביטוי ממשי, משמעות וביטוי מרחבי. באתרי קדושה אלה אנו מסתכלים על המתרחש בין ובתוך קבוצות שונות, מוסדות דתיים שונים הנאבקות על הקניית משמעות ייחודית בעבורן בהקשר הנוכחי של מדינת הלאום המודרנית. בפרוייקט זה אנו מבקשים להבין ולהציג את מגוון הדרכים בהן מערכות אמונה משתנות ומשפיעות על התפתחותם ושינויים בנופים מקודשים.

אנו עוסקים בניתוח של אתרים רבים ומגוונים (ומספרם גדל עם התפתחות הפרוייקט) של אמונה דתית. בכל אחד מהאתרים אנו בוחנים מגוון נושאים ובהם: האופן שבו מאמינים ו"שחקנים" נוספים בונים ומבנים מחדש את האתר, האופן שבו אמונה דתית מוגדרת מחדש, הפוליטיקה של הנוף הדתי המשתנה והפרשנות הייחודית של כל קבוצה דתית לאותם אתרים. במחקר זה אנו עושים שימוש במגוון שיטות חקירה ובהם ראיונות עומק עם מבקרים באתרים, מנהלי האתרים ו"שושבינים" שונים שמעצבים לעיתים מקומות אלה,  טקסטים שונים ובהם קטעי עיתונות, צווים דתיים, ומסמכים רשמיים הנוגעים לאתרים הנידונים. אנו עוסקים גם בתצפית משתתפת והתבוננות בימי שגרה וארועים מיוחדים באתרים השונים. בנוסף לאלה אנו עוסקים גם בניתוח תוכן חזותי כתמונות, קטעי וידאו ומפות.

במסגרת הפרוייקט אנו מפתחים מתודולוגיה השוואתית ומסגרת תיאורטית ללימוד מקומות קדושים ואתרי עליה לרגל יהודיים, מוסלמיים ונוצריים במרחב. במסגרת זו אנו מבקשים לתרום בארבעה תחומי דיון אנליטיים הקשורים בעיקר לדיסציפלינות הסוציולוגית, הגאוגרפית והאנתרופולוגית:

1.      תחיה דתית: בעשורים האחרונים התפתחו צורות חדשות של רוחניות, יראה דתית, קבוצות כריזמטיות וסינקרטיות דתית ובנוסף לאלה פרשנויות חדשות לטקסטים מקודשים.

2.      דת השוואתית: בהמשך למחקר קיים מטרתנו במסגרת זו היא להאיר מרכיבים השוואתיים של מקומות קדושים כחלק מהחיים הסוציו-פוליטיים בישראל. אנו מבקשים להרחיב ולנתח חלק מהמורכבות הקשורה לתהליכי יצירה של מקומות קדושים של הקבוצות השונות.

3.      המרכיב הפוליטי וקונפליקטואלי במקומות קדושים: בהמשך למגמה הולכת ומתגברת במחקר הגאוגרפי והאנתרופולוגי של הדת המדגישה את מרכיבי העימות והסכסוך המצויים במקומות קדושים  הניתוח ההשוואתי שלנו מבקש להאיר ולהעיר על מרכיבי עימות, אתגור ועויינות דתית בתוך ובין קבוצות דתיות. בהמשך לכך ברצוננו לבחון כיצד עימותים אלה משתקפים ומשנים את מערכת האמונות והפרקטיקות במקומות אלה.

4.      התבוננות בנוף הדתי: בבחינת סוגים שונים של פעילות, שינויים ויראה דתית במקומות הקדושים אנו מבקשים להרחיב ולתרום לדיון התיאורטי המתפתח באופיים של נופים דתיים כמרחבים סוציו-פוליטיים. בהמשך לכך ברצוננו להוסיף לדיונים עכשווים בהשפעות והשלכות של מקומות צומחים אלה על החברה הישראלית לגווניה השונים.

מחקרנו משלב תיאוריות מדיסציפלינות שונות, גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה, הסטוריה, וחקר הדתות. ובכוונתנו לפתח הסבר ייחודי לכל זירהובנוסף להסבירו בתוך הקשר השוואתי רחב בכדי להבין את תפקידם של מקומות קדושים במרחב, בתחייה דתית, בפוליטיקה ובנוף של המזרח התיכון. מטרתנו המרכזית בפרוייקט הנוכחי היא לאפשר לחוקרים ולציבור המתעניין נגישות גדולה יותר להתפתחויות ולמשמעויות המגוונות המיוחסות למקומות הנחקרים ולעימותים בין ובתוך קבוצות על הפרשנות והמשמעויות השונות המוקנות להם אגב מאבקים אלה.

 

מספר עמיתים משתפים אתנו פעולה בחיזוק יסודותיו ההשוואתיים של הפרוייקט:

פרופ' דויד להמן מאוניברסיטת קיימברידג', אנגליה

http://www.sociology.cam.ac.uk/contacts/staff/profiles/dlehmann.html

פרופ' ולנטינה נפוליטנו מאוניברסיטת טורונטו, קנדה

http://www.anthropology.utoronto.ca/people/faculty-1/faculty-profiles/napolitano

דר' קלאודיה ליבלט מאוניברסיטת ביירוט', גרמניה
http://www.ethnologie.uni-bayreuth.de/en/team/Liebelt_Claudia/index.html

פרופסור קרטיס הט, אוניברסיטת נברסקה-אומהה

http://www.unomaha.edu/religiousstudies/hutt.php